Shërbimet Tona

Vrana Security Group për kryerjen sa më mirë dhe me efikasitet të misionit dhe objektivave të saj, ka në dispozicion të partnerëve një bazë të fuqishme logjistike si:

 • Uniforma të ndryshme me logon përkatëse.
 • Grupe të gatshme për përballimin e situatave dhe vendosjen e rregullit të prishur në biznesin tuaj.
 • Sistem telefonie me celularë dhe statik.
 • Sistem bashkëkohor të centralizuar për monitorim 24 orë të objekteve.
 • Sistem të centralizuar për verifikimin dhe ndërhyrjen në objektet që sigurohen më sistem alarmi.
 • Sistem ndërlidhjeje në të gjithë zonën ku shtrin aktivitetin.
 • Automjete të sigurta e të shpejta me logon e shoqërisë.
 • Armatim, municion e pajisje të tjera speciale në bazë të ligjeve të përcaktuar për këtë qëllim.

Shërbimet

TrupRoje

Shërbim të ruajtjes së personave.

Radio-Komunikim

Sistem Radio-komunikacioni individual i autorizuar.

Ruajtje Objekti

Shërbim të ruajtjes të objekteve.

Ruajtje në distancë

Shërbim monitorimi me alarm dhe video survejim.

Shoqërim me auto-blind/pa auto-blind

Sigurim dhe shoqërim materialesh dhe sendesh të çmuara gjatë transportit.

Shërbim V.I.P.

Sigurim Fizik i Personave.

Sisteme Alarmi

Sistem Radio-alarmi i cilësisë së lartë.

Ruajtje e armatosur/pa-armatosur

Sigurim Fizik i objekteve Shtetërore.

Shërbim i jashtëm

Sigurim Fizik i veprimtarive Socialo-Kulturore, Sportive, Fetare dhe Politike.

Ruajtje e armatosur/pa-armatosur

Sigurim Fizik i objekteve Private.

Shoqërim V.I.P.

Sigurim dhe Shoqërim Personash.

Sistem zjarr-mbrojtës

Sistem lajmërues me sensor zjarri.

Ruajtje e armatosur/pa-armatosur

Sigurim dhe shoqërim vlerash monetare.

Shërbim pritës

Shërbim të ruajtjes të veprimtarive.

Shërbim GPS

Sigurim dhe verifikim me anë të aparaturave GPS-GPRS/UMTS.


Stafi

Pozicionet e stafit :

 1. Drejtues Teknik ,
 2. Përgjegjës shërbimi ,
 3. Grupe të gatëshme ,
 4. Bodyguard ,
 5. Operatorë ,
 6. Punonjës shërbimi .

Aftësitë e stafit të tanishëm :

 • Personel me arsim të lartë policor e ushtarak ,
 • Personel me arsim të lartë juridik ,
 • Personel me arsim të lartë financiar ,
 • Personel me arsim të mesëm me përvojë pune në polici, apo në ushtri ,
 • Personel me arsim të mesëm me zotësi të plotë juridike për të vepruar, të aftë fizikisht, që kanë kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak ,
 • Personel ndihmës inxhinier elektronik, specialist ndërlidhjeje apo transporti .